The wheel of life | Kolo života

The wheel of life / Kolo života

The wheel of life | Kolo života

short/ 10 min/ Himachali

{en} The poetic film depicts several hours from one day the postman’s family and their work. The wheel of life is a circle where everyone strives for their dreams thanks to their walking and effort at every moment, every day. A boy with small eyes spends all day listening to bike music, cables and the sound of a machine.

{cz} Poetický film zobrazuje niekoľko hodín z jedného dňa rodiny poštára a ich práce. Kolo života je kruh, kde sa každý pre svoje sny snaží vďaka svojej chôdzu a úsilie v každom okamihu, každý deň. Chlapec s malými očami trávia celý deň počúvaním hudby kolesá, káblov a zvuku stroje

Production: Viktori & Rampals , FAMU

Tags: Short Poetic Documentary

director VIKTÓRIA RAMPAL DZURENKO
camera VIKTORIA RAMPAL DZURENKO,
edit & sound RANJAN RAMPAL
poetry RANJAN RAMPAL

  • Project Title (Original Language): Kolo života
  • Project Type: short
  • Genres: Documentary
  • Runtime: 9.45 minutes
  • Completion Date: 2012
  • Production Budget: 500 EUR
  • Country of Origin: India
  • Country of Filming: India
  • Language: Himachali, Hindi

Post a comment