Touch of Concrete (Dotek Betonu)

{:sk}Dotek Betonu (Touch of Concrete)

Nedokonalosti v zdanlivo dokonalom vzťahu, v živote ženy.

Všetko môže byť dokonalé. Dokonalý byt, dokonalý kameň, dokonalý vzťah. Len je potrebné tomu venovať náležitú, pravidelnú starostlivosť. Takže tu máme naše protagonistami, starajúca jeden o druhého. Muža a ženu, dom a kameň. K dokonalosti ich vzťahu už im chýba len krôčik. Dosiahnu ho práve dnes? Je to úplne obyčajný, všedný deň v živote ženy, ktorá sa vydala za úspešného, starajúceho manžela. Zatiaľ čo muž odchádza do práce, ona, dom a mužov obľúbený kameň suiseki osamie. Treba utrieť prach a uvariť večeru, jednoducho starať o ich spoločné šťastie. Niečo tu však je, drobná nedokonalosť, ktorú je potrebné vyriešiť

Veľký krátky / český / 2018

Celý film nájdete tu.
https://filmfreeway.com/projects/1401650

režisér VIKTORIA RAMPAL DZURENKO
Spisovateľka Edita Bromová
Producent Dan Vondra
Editor Ranjan Rampal
Kinematografia Patricia Santos
Zvuk Daniela Vaníčková
Hudba Tomaš Reindl
Zástupca riaditeľa Michal Kováč

Herečka Marie Jansová
Herec Nikola Orozovič
Herec „Hlas / Voice“ Jan Hájek

Production FAMU

{:}{:en}Dotek Betonu (Touch of Concrete)

Imperfections in seemingly perfect relationship, in a woman’s life.

Large Short / Czech / 2018

See the whole film here.
https://filmfreeway.com/projects/1401650

director VIKTORIA RAMPAL DZURENKO
Writer Edita Bromová
Producer Dan Vondra
Editor Ranjan Rampal
Cinematography Patricia Santos
Sound Daniela Vaníčková
Music Tomaš Reindl
Assistant Director Michal Kováč

Actor Marie Jansová
Actor Nikola Orozovič
Actor “Hlas / Voice” Jan Hájek

Production FAMU

{:}{:cz}Dotek Betonu (Touch of Concrete)

Nedokonalosti ve zdánlivě dokonalém vztahu, v ženském životě.

Všechno může být dokonalé. Dokonalý byt, dokonalý kámen, dokonalý vztah. Jenom je nezbytné tomu věnovat náležitou, pravidelnou péči. Takže tady máme naše protagonisty, pečující jeden o druhého. Muže a ženu, dům a kámen. K dokonalosti jejich vztahu už jim chybí jen krůček. Dosáhnou ho právě dnes? Je to zcela obyčejný, všední den v životě ženy, která se provdala za úspěšného, pečujícího manžela. Zatímco muž odchází do práce, ona, dům a mužův oblíbený kámen suiseki osamí. Je třeba otřít prach a uvařit večeři, prostě pečovat o jejich společné štěstí. Něco tu ovšem je, drobná nedokonalost, kterou je potřeba vyřešit

Velké krátké / české / 2018

Podívejte se na celý film zde.
https://filmfreeway.com/projects/1401650

režisér VIKTORIA RAMPAL DZURENKO
Spisovatelka Edita Bromová
Producent Dan Vondra
Editor Ranjan Rampal
Kinematografie Patricia Santos
Zvuk Daniela Vaníčková
Hudba Tomaš Reindl
Zástupce ředitele Michal Kováč

Herečka Marie Jansová
Herec Nikola Orozovič
Herec „Hlas / Voice“ Jan Hájek

Production FAMU

{:}