The wheel of life | Kolo života

{:sk}The wheel of life | Kolo života

režisér –Viktória Rampal Dzurenko
kamera –Viktória Rampal Dzurenko
editor – Ranjan Rampal
básnik – Ranjan Rampal

Poetický film zobrazuje niekoľko hodín z jedného dňa rodiny poštára a ich práce. Kolo života je kruh, kde sa každý pre svoje sny snaží vďaka svojej chôdzu a úsilie v každom okamihu, každý deň. Chlapec s malými očami trávia celý deň počúvaním hudby kolesá, káblov a zvuku stroje{:}{:en}The wheel of life | Kolo života

director – Viktória Rampal Dzurenko
camera – Viktória Rampal Dzurenko
editor – Ranjan Rampal
poet – Ranjan Rampal

 

The poetic film depicts several hours from one day the postman’s family and their work. The wheel of life is a circle where everyone strives for their dreams thanks to their walking and effort at every moment, every day. A boy with small eyes spends all day listening to bike music, cables and the sound of a machine{:}{:cz}The wheel of life | Kolo života

režisér – Viktória Rampal Dzurenko
kamera – Viktória Rampal Dzurenko
editor – Ranjan Rampal
básník – Ranjan Rampal

 

Poetický film zobrazuje několik hodin z jednoho dne rodiny pošťáka a jejich práce. Kolo života je kruh, kde se každý pro své sny snaží díky své chůzi a úsilí v každém okamžiku, každý den. Chlapec s malýma očima tráví celý den posloucháním hudby kola, kabelů a zvuku stroje{:}