Polnočný Kovboj (Midnight cowboy)

{:sk}Polnočný Kovboj

krátke / 3 min / Slovenský
režisér VIKTORIA RAMPAL DZURENKO{:}{:en}Polnočný Kovboj (Midnight cowboy)

short/ 3 min/ slovak
director VIKTORIA RAMPAL DZURENKO{:}{:cz}Polnočný Kovboj

krátké / 3 min / Slovák
režisér VIKTÓRIA RAMPAL DZURENKO{:}