Co je Free Cinema?

Martin Scorsese zvolil pro svou úvahu o proměně kinematografie formu dopisu adresovaného dceři. Digitální věk změnil mnohé. Točit může každý, ale stírá se hranice mezi filmem a pouhým videem. Děti se o filmu ve školách neučí. Může se rychle stát, že pro ně bude film mrtvým neinteraktivním médiem. Čelit tomu můžeme výchovou a vzděláním.

Více o nás

Jak vidět film?

Jak stvořit film?

Camera Obscura

Jednorázové kurzy