Aeroskola Film Courses – Filmmaking, Acting & Kids

Aeroskola Film Courses

We have 4 film courses at the moment at Aeroskola.

1. Kurz filmové tvorby (Film Course 1), 2. Nový Kurz filmové tvorby II,
3. kurz filmoveho herectvi (Acting) and 4. filmovy kurz pro deti (For children)

http://www.aeroskola.cz/pro-dospele/kurz-filmove-tvorby/

Kurz filmové tvorby (Film Course 1)

Aeroškola (64)
Aeroškola (58)

V průběhu kurzu budete moci nahlédnout prakticky i teoreticky do procesu kreativní filmové tvorby od A do Z. Budeme si promítat, komentovat, psát jednoduché situace, učit se filmové řeči, režírovat a prakticky odhalovat možnosti filmové mizanscény. Součástí výuky budou teoretické úvody a praktická cvičení. Během kurzu se budou postupně rozvíjet filmové náměty, ty nejvíc povedené si pak natočíte během závěrečného víkendu. Veškerá potřebná technika j k dispozici v našem ateliéru. Není potřeba mít předchozí praktické zkušenosti, předpokládá se zájem a chuť tvořit a schopnost pracovat v týmu.

Kdy kurz probíhá: od 7. října každé pondělí od 18.30 plus intenzivní natáčecí víkend (23. – 24. 11.)

Počet lekcí: 9 lekcí / 9 týdnů + víkend

Jak dlouhá je vyučovací hodina: 150 minut

Kde se kurz koná: ateliér Aeroškola – Letná, Jirečkova 8, Praha 7

Cena: 6000 Kč

Maximální kapacita: 10 účastníků

Lektorky: Viktoria Rampal Dzurenko, Ranjan Rampal, Barbora Erbenová

Info, přihlášky: pište na prihlasky@aeroskola.cz

Online přihláška

Obsah kurzu:

1) Úvod do filmového jazyka – v kontextu celého umění, počátky filmu, jeho odlišnost od ostatních odvětví umění / i ve vztahu ke světlu a pohybu obecně/.

2) Filmový námět a filmový scénář.

3) Podstata filmového příběhu – vyprávění obrazem a zvukem /obecně o scénáři a storyboardu/.

4) Velikosti záběru, emocionální a informativní funkce jejich vizuální a auditivní složky.

4) Specifika filmové mizanscény, vnitrozáběrová montáž.

5) Práce s hercem – jak vést herce, aby v rámci mizanscény byli nositeli významů; hra s postupným odhalováním, s tajemstvím nebo s napětím.

6) Význam prostoru a hloubky záběru – úloha pohybu kamery, prostředí a světla/ ve vztahu k barvě a prostoru obecně/.

7) Kreativní zvuková dramaturgie – zvuky, ruchy, hudba.

8) Filmový střih a montáž – tempo, rytmus, stylistika figury, záběrová a vnitrozáběrová montáž.

9) Filmová produkce a filmové festivaly.

10) Víkend – natáčení krátkých filmů.

Viktoria Rampal Dzurenko

Doktorandka a vyučující na Katedře režie na FAMU, autorka několika hraných a dokumentárních filmů, vede mezinárodní filmové kurzy a workshopy, učí také výtvarnou výchovu. Studovala učitelstvý výtvarné výchovy a estetiku, filmovou vědu, filmovou režii.

Ranjan Rampal:

Střihač, režisér, scenárista, dramaturg a kameraman hraných, experimentálních /
poetických a dokumentárních filmů. Absolvent studia střihu na FTII Pune v Indii a
filmového střihu na FAMU v Praze. Jako střihač pracoval na více než 40
projektech a stříhal celovečerní film (Cz/SVK koprodukce) a mnoho
dokumentárních filmů v různých jazycích (viz více na www.Viktori.cz). Jako
pedagog se podílel na různých filmových workshopech, FAMU International,
CET – FAMU, SW MIAMI – FAMU. Stříhal pro ČT a DD.

_______________________________________________________________
Nový Kurz filmové tvorby II

Aeroškola (64)

Nový Kurz filmové tvorby II navazuje na Kurz filmové tvorby. Je určen přednostně pro absolventy tohoto úvodního kurzu akurzu filmového herectví.

 • vždy v sobotu 11.00 – 17.00 celkem 5 sobot po šesti hodinách
 • termíny: 5.10., 19.10., 2.11., 9.11., 7.12.
 • lektoři: Viktoria Rampal Dzurenko, Ranjan Rampal
 • ateliér Aeroškoly Letná, Jirečkova 8, Praha 7
 • přihlašování: pište na prihlasky@aeroskola.cz
 • cena 4800 Kč pro účastníky úvodních kurzů, 5400 Kč pro nové účastníky (pokud bude pro nové účastníky volné místo)

Anotace kurzu

V průběhu kurzu studenti intenzivně vyvíjejí svůj vlastní krátký film s příběhem a v žánru, který si sami vyberou. Důraz je kladen na originalitu a kvalitu výpovědi. Zároveň se studenti budou učit pracovat s profesionálními střihačskými programy, a nejrůznější přístupy k filmovému jazyku, režii, mizanscéně a montáži. Výstupem kurzu bude krátký film každého studenta.

________________________________________________________________________________________

kurz filmoveho herectvi (Acting)

Aeroškola (64)

V průběhu kurzu si budete moci prakticky vyzkoušet rozličné variace filmového herectví. Od herectví v grotesce němého filmu přes stylizované herectví filmového experimentu, civilní herectví až po hereckou improvizaci. Dozvíte se také a na vlastní kůži poznáte rozdíl mezi divadelním a filmovým herectvím. Pochopíte zásadní význam imaginace, hry, podtextu i kouzlo nepopisného dialogu. Na místě si budeme jednotlivé etudy inscenovat, variovat a natáčet. Hrát v etudách i stát za kamerou, nebo v pozici režiséra budete právě vy. Není nutné mít předchozí zkušenosti, předpokládá se zájem, schopnost práce v týmu a otevřenost.

Výsledkem hereckého kurzu bude vlastní herecký showreel, kterým se absolvent kurzu může prezentovat na castinzích a konkurzech. Účastníci kurzu budou také účinkovat ve filmech, které budou vznikat na našem filmovém kurzu.

Kdy kurz probíhá: od 2. října 2019, každou středu od 18.30

Počet lekcí: 10 lekcí / 10 týdnů

Jak dlouhá je vyučovací hodina: 150 minut

Kde se kurz koná: ateliér Aeroškola – Letná, Jirečkova 8, Praha 7

Cena: 4000 Kč

Maximální kapacita: 10 účastníků

Lektorka: Viktoria Rampal Dzurenko

Info, přihlášky: pište na prihlasky@aeroskola.cz

Online přihláška

Koupit jako dárek

Kurz bude koncipován z těchto důležitých témat, každé téma se bude prakticky zkoumat, na každé lekci budou účastníci s pomocí pedagoga realizovat herecké zadání.

1) Úvod do fenoménu herectví, napodobování, a předvádění se v prírodě, rituál, detská hra, fenomén divadla, kontrast reality a magie inscenace “jen jako”.

2) Situace a prostor, konflikt a emoce, katarze nebo zvrat jako vrchol scény

3) Možnosti dialogu a podtext

4) Imaginace herca, improvizace

5) Rozdíl mezi filmovým a divadelním herectvím (divadelní a filmový prostor, a čas, psychologické, nebo “biomechanické” herectví a naopak nehrát, jen “existovat”…).

6) Různé směry ve filmovém herectví a praktické zkoušení i natáčení jednoduchých etud podle zadání.

YouTube Preview Image

 Viktoria Rampal Dzurenko

Doktorandka a vyučující na Katedře režie na FAMU, autorka několika hraných a dokumentárních filmů, vede mezinárodní filmové kurzy a workshopy, učí také výtvarnou výchovu. Studovala učitelstvý výtvarné výchovy a estetiku, filmovou vědu, filmovou režii.

Absolvovala také herecký workshop se slavnou hereckou koučkou Ivanou Chubbuck, která má vlastní originální metódu vedení herců „The Power of the Actor“.

_________________________________________________________________________________________

Přijímáme přihlášky do podzimních filmových kroužků 2019!

DSC04623
DSC04625

Základní popis kurzu:

 • věk dětí: 9 – 15 let
 • místo konání: ateliér Aeroškoly Letná – Jirečkova 8, Praha 7
 • časová dotace: vždy jednou týdně 2,5 hodiny, celkem 8 týdnů/8 lekcí
 • středa 15.30 – 18.00, od 2. října
 • neděle 14.00 – 16.30, od 6. října
 • pro menší děti je tu filmová přípravka
 • lektoři: Aleš Paroulek, František Vaculík, Viktoria Rampal Dzurenko a Barbora Erbenová
 • maximální kapacita kurzu: 12 dětí
 • cena: 2200 Kč
 • více info a přihlašování: prihlasky@aeroskola.cz

Pro koho je kurz určen:

Přihlásit se může každý, nevyžadujeme žádné zkušenosti a znalosti, hlavní je zájem o film a chuť učit se. Tento kurz může být ochutnávkou pro ty, kteří uvažují o účasti na letním Filmovém táboře Aertěk.

Náplň kurzu:

Kurz pro děti ve věku 9 – 15 let cílí na osvojení základů filmového herectví, seznámení se filmovými žánry a praktickou tvorbu autorských minutových filmů (psaní scénáře, příprava rolí a lokací, seznámení s amatérskou video-technikou, natáčení, postprodukce). Podstatnou částí kurzu je také náhled do filmové řeči pomocí ukázek z významných děl filmové historie. Vše probíhá hravou a zábavnou formou v příjmené atmosféře. Lektoři kurzu mají dlouholeté zkušenosti z filmového tábora Aertěk a minulých kurzů.

Na výsledky z minulých kurzů se můžete podívat zde.

filmovy kurz pro deti (For children)

DSC04623
DSC04625

Základní popis kurzu:

 • věk dětí: 9 – 15 let
 • místo konání: ateliér Aeroškoly Letná – Jirečkova 8, Praha 7
 • časová dotace: vždy jednou týdně 2,5 hodiny, celkem 8 týdnů/8 lekcí
 • středa 15.30 – 18.00, od 23. února 2022
 • lektoři: Viktoria Rampal Dzurenko, Ranjan Rampal (středa)
 • maximální kapacita kurzu: 12 dětí
 • cena: 2200 Kč
 • více info a přihlašování: prihlasky@aeroskola.cz

Pro koho je kurz určen:

Přihlásit se může každý, nevyžadujeme žádné zkušenosti a znalosti, hlavní je zájem o film a chuť učit se. Tento kurz může být ochutnávkou pro ty, kteří uvažují o účasti na letním Filmovém táboře Aertěk.

Nedělní kurz a Alešem Paroulkem a Františkem Vaculíkem:

Kurz pro děti ve věku 9 – 15 let cílí na osvojení základů filmového herectví, seznámení se filmovými žánry a praktickou tvorbu autorských minutových filmů (psaní scénáře, příprava rolí a lokací, seznámení s amatérskou video-technikou, natáčení, postprodukce). Podstatnou částí kurzu je také náhled do filmové řeči pomocí ukázek z významných děl filmové historie. Vše probíhá hravou a zábavnou formou v příjmené atmosféře. Lektoři Aleš a františek kurzu mají dlouholeté zkušenosti z filmového tábora Aertěk a minulých kurzů. natáčení probíhá obvykle ve dvou štábech pod vedením jednotlivých lektorů.

Středeční kurz s Viktorií Rampal Dzurenko:V průběhu kurzu se naši mladí filmaři praktickou i teoretickou formou obeznámí s kouzlem filmu. Budeme hlavně natáčet – krátké filmy v rozličných žánrech, (hrané etudy, ale i videoklipy, reklamy, dokumentární filmy, experimentální filmy…) a tak objevovat kouzlo audiovizuálního umění. Budeme se podrobně zaobírat jednotlivými složkami filmové řeči (námět, scénář, storyboard, casting, natáčení, střih, zvuk, triková postprodukce) a budeme experimentovat s filmovým médiem.

Rozdělíme se od jednotlivých štábů, účastníci si tak budou moci zkusit jednotlivé filmové profese od režie, kamery, scenáristiky přes herectví, střih zvuk, klapku, asistenci. Důraz se klade na týmovou práci, lektorky od začátku vedou mladé filmaře k rovnocenné spolupráci a ke kreativnímu dialogu. Filmaři vymýšlejí svoje krátké filmy vždy společně a následně si donesou kostýmy, anebo drobné rekvizity potřebné na natáčení, či si je mohou vyrobit přímo na místě.

Kurzem budou provázet zkušené lektorky, které budou maximálně dbát na to, aby se všichni účastníci rovnocenně zapojovali a aby každý jednotlivec a jeho nápady a názory byly respektovány. Pro nás v Aeroškole je velmi důležitá komunikace s rodiči, proto prosíme o otevřenou komunikaci s lektorkami, které jsou připravené odpovídat na každý váš dotaz. Mail na lektorky bude uvedený v přihlášce ke kurzu. Zároveň prosíme rodiče o spolupráci – během kurzu nebudou jeho účastníci používat mobilní telefony, jednoduše je během výuky odložíme. Jde nám o maximální soustředěnost v rámci filmové tvorby, prosíme o respektovaní tohoto pravidla.

Na výsledky z minulých kurzů se můžete podívat zde.

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLMN0-us-gOsDMJi4iGq_61E9rraiZomEq&v=RZJ1LLZKN2E&layout=gallery[/embedyt]

Post a comment