2013. FAMU. S obrovským nadšením několik posledních dnů naši filmoví tvůrci čerpají energii a nové impulsy od Viktorie Žurenko a Ranjan Rampala. Viktoria a Randžan na workshopu prezentovali jejich společnou práci – film Strýček Viktor. Film vznikl takto: Dívka ze slovensko-ukrajinské rodiny, studentka FAMU natočila film v ruštině o jejím vlastním životě. Radžan Rampal je…

Read More →