Category Archive for: Journal

Aeroskola Film Courses

Aeroskola Film Courses We have 4 film courses at the moment at Aeroskola. 1. Kurz filmové tvorby (Film Course 1), 2. Nový Kurz filmové tvorby II, 3. kurz filmoveho herectvi (Acting) and 4. filmovy kurz pro deti (For children) http://www.aeroskola.cz/pro-dospele/kurz-filmove-tvorby/ Kurz filmové tvorby (Film Course 1) V průběhu kurzu budete moci nahlédnout prakticky i teoreticky do procesu kreativní filmové tvorby od A…

Read More →

Workshop – Direction, Camera and Editing

2013. FAMU. S obrovským nadšením několik posledních dnů naši filmoví tvůrci čerpají energii a nové impulsy od Viktorie Žurenko a Ranjan Rampala. Viktoria a Randžan na workshopu prezentovali jejich společnou práci – film Strýček Viktor. Film vznikl takto: Dívka ze slovensko-ukrajinské rodiny, studentka FAMU natočila film v ruštině o jejím vlastním životě. Radžan Rampal je…

Read More →

Back to Top