Aeroskola Film Courses We have 4 film courses at the moment at Aeroskola. 1. Kurz filmové tvorby (Film Course 1), 2. Nový Kurz filmové tvorby II, 3. kurz filmoveho herectvi (Acting) and 4. filmovy kurz pro deti (For children) http://www.aeroskola.cz/pro-dospele/kurz-filmove-tvorby/ Kurz filmové tvorby (Film Course 1) V průběhu kurzu budete moci nahlédnout prakticky i teoreticky do procesu kreativní filmové tvorby od A…

Read More →